Dugnad for å rydda i Hedler

Lærdal Turlag og Lærdal Idrettslag har teke i mot utfordringa med å arrangere ein dugnad for å rydda i Hedler ONSDAG 29.04.15. Klokka 16.00-20.00. Lærdal kommune har gitt eit bidrag slik at det vert litt servering også! Håpar mange kjem!
Me vil med dette visa at me tek samfunnsansvar i Lærdal!