Archive | Skigruppa

RSS feed for this section

Skibussen avlyst!

Som sikkert dei fleste har fått med seg, er ordninga med skibuss avlyst. Dette grunna at for få nytta den, og då vart det for dyrt å drifte.

SKIAKTIVITETAR VINTEREN 2016/2017

I vinter satsar me på å arrangere langrennscupen på Kvamme dersom det ikkje vert elendige tilhøve. Merk: Renna vert arrangert på laurdagar i år. Mange  ønskjer å være med på alpintreningane på søndagar, difor flyttar me cuprenna og dei startar tidleg, slik at alle kan få meir ut av dagen.

Fyrste cuprenn 2016 vert på Kvame.

Det vert arrangert cuprenn på Kvame den 31.1.2016 kl. 14.00. MERK tida då rennet er utsatt med ein time, mot kl.13 som me hadde før. Dette for at dei som også deltek på alpinttreningane også skal rekke å gå langrenn. Dei resterande cuprenna blir: 7. februar, 28.februar og 6.mars. Vel møtt.

Skibussen 2016

Skibussen startar opp att laurdag den 9. januar. Den vil gå kvar laurdag t.o.m 19.mars. Avgang 08.45 frå rådhuset, retur frå skiheisen kl.16.00