Archive | Nyheiter frå Styret

RSS feed for this section

Medlemsgiro til alle husstandar i neste veke

Medlemsgiro blir distribuert til alle husstandar i kommunen i løpet av neste veka (nokre har allereie fått dei, men ikkje alle). Årsmøtet vedtok å auka satsane noko, sidan dei har vore uendra i mange år. Styret minner om at medlemskap er ein føresetnad for aktiv deltaking i laget sine aktivitetar. Betalingsfrist 1.juni. Medlemsgiro kan du […]

Bli med å marknadsføra den vakre bygdi vår – foto til Lærdalskalenderen

Lærdalskalenderen er eit samarbeid mellom Lærdal idrettslag og Lærdal musikklag. Kalenderen er laga med stønad frå Lærdal Energi og Indre Sogn Sparebank. Kalenderen er eit årleg produkt, og me vonar den skal vera med på å marknadsføra kommunen vår på ein positiv måte. Me innbyr publikum til å vera med å forma kalenderen med eigne […]