Archive | Turn og barneidrettsgruppa

RSS feed for this section

Årsmøte turn og barneidrett

Onsdag 11.februar kl.1800 vert det årsmøte i SFO sine lokale. Sakslista vert: 1. Godkjenning av møteinnkalling og saksliste 2. Godkjenning av rekneskap 3. Årsmelding 4. Kontigentar for 2015/2016 5. Val 6. Ymse   Velkommen! 🙂

Me treng deg!

Likar du å trene? Likar du musikk og rytme? Kunne du tenke deg å vera trenar? Då treng me deg! Turngruppa treng aerobic-/stepinstruktørar og spinninginstruktør frå hausten av. Er dette noko som du kunne tenke deg å prøve? Ta kontakt med leiar i turngruppa for meir info. Epost: an-eines@online.no Tlf: 92809082