Archive | Ukategorisert

RSS feed for this section

Politiattest

Norges idrettsforbund set krav om at alle personar i idrettslag som skal utføre oppgåver som i vesentleg grad inneberer eit tillits- eller ansvarsforhold ovanfor mindreårige eller menneske med utviklingshemming, SKAL leggja fram politiattest til hovudstyret i idrettslaget.  Dette gjeld personar frå 15 år og oppover. Ein person i hovudstyret er kontaktperson og ansvarleg for ordninga.  […]

Markering av æresmedlem Kåre Øyri

Kåre Øyri mottok i dag, i samband med opninga av Lærdalsmarknaden, diplom og laurbærkrans for sin utrøyttelege innsats for skøytesporten. Han vart valgt til æresmedlem på årsmøtet. Han har i mange år jobba med å aktivisere unge på skøytebana, samt at han og har jobba mykje med å legge forholda til rette og har med det […]

Bodsal under Lærdalsmarknaden

Under Lærdalsmarknaden, laurdag og søndag,  vert det sal av heftet «Tilbakesyn på Lærdal si Idretts-soga»,  Lærdalskalenderen og  det vert lagt ut medlemsgiro om nokon skulle ønskje å bli medlem i Lærdal IL. Prisar: Heftet, som du ser framsida på under, kr 150,- Dette er eit hefte på vèl 70 sider som tek for seg idretten […]