Medlemsinnmelding

Medlemsgiroer er sendt i posten til alle i Lærdal.

Giroer er utlagte i Indre Sogn Sparebank på Øyri.

Medlemspengar for 2015:
•Familiemedlemskap: kr 500
•Akitive over 17 år: kr 300
•Ungdom under 17 år kr 200
•Støttemedlem kr 100

Bankkonto for medlemspengar: 3838.68.96728