Medlemsinnmelding

Medlemsgiroer er sendt i posten til alle i Lærdal.

Giroer er utlagte i Indre Sogn Sparebank på Øyri.

Medlemspengar for 2017:
•Familiemedlemskap: kr 600,-
•Aktive over 16 år: kr 400,-
•Aktive under 16 år kr 200,-
•Støttemedlem kr 100,-
•Familiemedlemskap gjeld foreldre og born under 17 år.

Bankkonto for medlemspengar: 3838.68.96728