Friidrettstrening for skuleelevar frå 1. kl og oppover

Me startar oppatt med friidrettstreningar for skuleelevar frå  1. klasse og oppover  torsdagar frå kl 17.00-18.00 . Pga fotballtrening for 2. – 3. kl kan desse få koma å trene kl 18-19. Meir info finn du her