Medlemsgiro til alle husstandar i neste veke

Medlemsgiro blir distribuert til alle husstandar i kommunen i løpet av neste veka (nokre har allereie fått dei, men ikkje alle).
Årsmøtet vedtok å auka satsane noko, sidan dei har vore uendra i mange år.
Styret minner om at medlemskap er ein føresetnad for aktiv deltaking i laget sine aktivitetar.
Betalingsfrist 1.juni.
Medlemsgiro kan du òg laste ned her