Medlemsgiro

Alle husstandar i Lærdal skal etterkvart få medlemsgiro i postkassen. Dette er ikkje heilt gjennomført enno, men du finn òg årets medlemsgiro her.
Det vart bestemt på årsmøtet at medlemskontingenten for 2019 vert kr 150,- pr medlem uansett alder. Dette gjeld òg støttemedlemar.
Det er viktig å føre opp namn og fødselsdato på dei innbetalinga gjeld.
Betalingsfristen er 15. mai.