Medlemsinnmelding

Medlemsgiroer er sendt i posten til alle i Lærdal.

Giroer er utlagte i Indre Sogn Sparebank på Øyri.

Medlemspengar for 2019:
Pris kr 150,- pr medlem uansett aldersgruppe.
Det same for støttemedlemer.

Bankkonto for medlemspengar: 3838.68.96728