Velkomen til Lærdal-IL

IMG_3782

 

Indre Sogn Sparebank 19384_large
Østfold Energi
Lærdal Energi

Facebook-nyheiter

Lærdal-IL

Lærdal Røde Kors Hjelpekorps inviterer foreldre, idrettstrenarar, lærarar (kroppsøving/symjing) og andre til fylgjande kurs i haust:

Livbergingskurs i basseng:
Alle som skal vera vakt/ansvarleg i opningstida til bassenga våre, skal kvart år delta på livbergingskurs. På grunn av djupna på bassenga, er kurset som vert heldt for badevakter i bassenga i Lærdal noko enklare enn i andre djupare basseng. Det vil seia at det blant anna ikkje er krav om at deltakarane på kurset skal ut i vatnet og syne symjeferdigheiter osv. Me vil likevel oppfordre til at flest mogleg tek på badeklede og øver seg på dei ulike redningsteknikkane i vatn. På kursa vert det fokusert på Hjarte-lunge-redning (HLR), sideleie, redningsteknikkar i vatn, sekundær drukning, varsling, tilgang på utstyr (telefon, hjartestartar, fyrstehjelpsutstyr, båre) og rutinar i dei ulike bassenga.

Dato for kurs (vel eitt av desse):
1. Måndag 03. oktober 2016 kl. 18:00 i bassenget på Lærdalsøyri skule
Påmelding til Monika Lysne (90516686 eller epost) innan 30. september.
Kurset er gratis for alle.

2. Tysdag 18. oktober 2016 kl. 20:00 i bassenget på Lærdalsøyri skule
Påmelding til Monika Lysne (90516686 eller epost) innan 15. oktober.
Kurset er gratis for alle.

Livbergingskurs i basseng er gratis for alle deltakarane. Det vert sendt lister til rektor på skulane etter kurset, over kven som har gjennomførd livbergingskurs 2016/2017.

Idrettskadekurs
Alle born og unge (og vaksne) som er aktive innanfor ulike idrettar, kan oppleve å få både akutte og langvarige skadar, noko som i verste fall kan sette ein idrettsutøvar/elev ut av spel i lang tid. På treningar, i gymtimar og liknande er det ofte berre ein trenar/lærar til stades, og denne personen kan vere med og avgrense skadeomfanget betrakteleg ved riktig behandling av akutt skade. Når skal me bruke nedising? Kvifor nyttar me ulike former for is (spray, ispose, krem..). Når skal me vere forsiktig med nedising? Kva er komprimering? Når og kvifor bør me komprimere? Kva gjer me med ulike hovudskadar (for eksempel mogleg hjarnerystelse)? Korleis kan me oppdage brot, vridning, brist, øydelagd sene, akillesavrivning, meniskskade eller forstuing? Når bør me kontakte foreldre, lege, ambulanse? Kva bør me ha i lett tilgjengeleg fyrstehjelpsutstyr? Me vil på kurset hente inn ekstern kompetanse. Hovudfokus vert på den akutte fasen etter ein skade, og det vert lagt vekt på at alle deltakarane skal få øve gjennom praktiske øvingar, då spesielt på komprimering av akutt skade. Kurset vert lagt opp slik at personar utan andre fyrstehjelpskunnskapar kan delta, og det vert sendt ut kursbevis etter kurset.

Tysdag 04. oktober 2016 kl. 18:00 på Røde Kors-huset i Bergo.
Påmelding til Monika Lysne (90516686 eller epost) innan 30. september.
Kurset kostar kr. 100 for ikkje-medlemar av Lærdal Røde Kors. Kursavgifta er med på å dekke våre utgifter til ekstern kompetanse.

Send gjerne denne invitasjonen vidare til personar som kan ha interesse for desse kursa. Vel møtt!
... See MoreSee Less

View on Facebook

Heisann!
Lærdal Røde Kors Hjelpekorps har planar om å arrangere eit idrettskadekurs i haust, og lurer på om dette kan vere av interesse for nokon i Idrettslaget å delta på? Kurset vil vere retta mot fyrstehjelp ved idrettskadar (ising, komprimering, taping, brotskadar, osv), og det vert leigd inn ekstern instruktør (lege, fysio o.l.) Som dei fleste veit, er fyrstehjelpa som vert gjeve i den akutte fasen rett etter skaden oppsto, svært viktig for utfallet. Rett behandling i dei fyrste minutta kan gjere at idrettsutøvaren kjem seg mykje raskare tilbake i aktivitet, og kan forkorte "skadefråværet" ein god del. Me luftar difor no om det er av interesse å invitere med for eksempel trenarar innanfor fotball, turn, skøyter, handball osv på eit slikt kurs? Og eventuelt om det passar best med eit 3-timers kurs på vekedag eller helgedag?
... See MoreSee Less

View on Facebook

Litt info frå FRIIDRETTSGRUPPA:

Trening for 1 klasse og oppover torsdagar kl 17-18 ved idrettsbana. Øvingar: 60m, høgde, lengde, kast og stafett. Tidspunktet crashar med fotball 2-3kl , men det er fotball alle dagar i veka so kollisjon er ikkje til å unngå(,For dei ungane det gjeld, opnar me for friidrettstrening etterpå dvs kl 18-19 slik at dei og får tilbodet )
so vurderer me litt etterkvart.

IDRETTSMERKE for vaksne onsdagar kl 1730-1830 frå fyrstkommande onsdag og ut månaden. Me har som tidlegare omtala vore BEST i fylket både med rekruttering av nye og med flest antal merketakarar, so håpar på stort engasjement her.

Påmelding til GALDANE RUNDT er opna, sjå eige gruppe @Galdane rundt på facebook. for meir info eller sjå terminlista kondis.no

Vel møtt til ein spenstig haust!
... See MoreSee Less

View on Facebook

Utvasking av nye klubbhuset. Ein kjempeinnsats og oppmøte av dugnadsfolk i alle gruppene i Lil. Blir so bra atte... ... See MoreSee Less

View on Facebook

... See MoreSee Less

View on Facebook

... See MoreSee Less

View on Facebook

... See MoreSee Less

View on Facebook

Handbakgruppa

OPE KLUBBHUS I SAMBAND MED HAUSTMARKNADEN
LAURDAG 24.09, KL.15.00-17.00

Lærdal Handbakklubb kjem til å være til stades i lokalet for ei handbakøkt. Alle er hjarteleg velkomne til å vere med eller berre sjå på og slå av ein prat.

Vel møtt!💪🏼
... See MoreSee Less

View on Facebook

Velkommen til Lærdal handbakklubb! Trening hver Tirsdag kl 18:00. Vi håper på å få flyttet inn i nytt klubbhus ila oktober. ... See MoreSee Less

View on Facebook

Velkommen til Lærdal handbakklubb! Trening hver Tirsdag kl 18:00. Vi håpe på å få flyttet inn i nytt klubbhus ila oktober. ... See MoreSee Less

View on Facebook

2 fra Lærdal HK deltok på årets treningssamling på Stord! Bra samling og gode erfaringer til å ta med heim:) ... See MoreSee Less

View on Facebook

Oppfordrer alle medlemmer om å ta denne testen. Veldig lærerikt.
www.renutover.no/
... See MoreSee Less

View on Facebook

www.facebook.com/baard.grindheim/posts/10156918381810613 ... See MoreSee Less

View on Facebook

www.facebook.com/magne.netland/posts/10156912000065085 sendingen starter kl 11! ... See MoreSee Less

www.facebook.com/magne.netland/posts/10156912000065085

View on Facebook

Alle innlegg på denne sida vil frå no av bli automatisk posta under Facebook-nyheiter/Handbakgruppa på LIL-heimesida. ... See MoreSee Less

View on Facebook

Info: Klubbkveld 6 april. Sjå vedlegg. ... See MoreSee Less

View on Facebook
Grasrotbilde