Velkomen til Lærdal-IL

IMG_3782

 

Indre Sogn Sparebank 19384_large
Østfold Energi
Lærdal Energi

Facebook-nyheiter

Lærdal-IL

Offentleg bading er no i gang! Vaksen bading er fast torsdagar mellom 19.00-20.00. Babybading er Laurdagar kl 12.00-13.00 ( barn 0-6 år). Familiebading laurdagar 13.00-14.00 (for born/ føresette 1.-4. Klasse. Hugs badehette folkens! ... See MoreSee Less

View on Facebook

Bassenget på Øyri er stengt laurdag 22.oktober pga tekniske problem. ... See MoreSee Less

View on Facebook

Bading i bassenget på Borgund startar no opp. Torsdagar: familiebading kl.18.00-19.00, to grupper damebading kl. 19.00-20.00 og kl. 20.00-21.00. Laurdagar i oddetalsveker er det varmtbading for alle frå kl. 10.00- 12.00 (Og så har ungomsskuleelevane kafe i kommunehuset etterpå) ... See MoreSee Less

View on Facebook

****Kurset 03.oktober er no fullt! Ledige plassar 18.oktober**** bra oppslutning om Livbergingskurset i basseng 03.oktober kl. 18, me har allereie 17 deltakarar, veldig bra! Me må sette eit tak på 20 deltakarar per kurs, dvs. at me berre har 3 ledige plassar, fyrstemann til mølla (sms til Monika, 90516686). Alternativet er å melde seg på neste kurs 18.oktober kl. 20.00, her har me fleire ledige plassar. ... See MoreSee Less

View on Facebook

Offisiell opning av nye klubbhuset til Idrettslaget/skyttarlaget. Her representert av Kjersti Fagerlund og Mathilde Grottebo. ... See MoreSee Less

View on Facebook

... See MoreSee Less

View on Facebook

FRIIDRETT:
Siste gong med FRIIDRETTSTRENING for ungar torsdag 6. Oktober kl 1700. Hugs eigenandel 100 kr. Utdeling av premier, ny teknisk t skjorte og valgfri premie. Har vore eit utruleg bra oppmøte til no, (sjølv i regn når alt anna var avlyst.)
IDRETTSMERKETAKING siste sjans onsdag 5/10 kl 1730. Kom an....! 👍
GALDANE RUNDT 15 oktober. Sjå og lik eige side Galdane Rundt på fb og under arrangement Galdane Rundt 2016 på fb. Påmeldinga er i gang.🏃
... See MoreSee Less

View on Facebook

Lærdal Røde Kors Hjelpekorps inviterer foreldre, idrettstrenarar, lærarar (kroppsøving/symjing) og andre til fylgjande kurs i haust:

Livbergingskurs i basseng:
Alle som skal vera vakt/ansvarleg i opningstida til bassenga våre, skal kvart år delta på livbergingskurs. På grunn av djupna på bassenga, er kurset som vert heldt for badevakter i bassenga i Lærdal noko enklare enn i andre djupare basseng. Det vil seia at det blant anna ikkje er krav om at deltakarane på kurset skal ut i vatnet og syne symjeferdigheiter osv. Me vil likevel oppfordre til at flest mogleg tek på badeklede og øver seg på dei ulike redningsteknikkane i vatn. På kursa vert det fokusert på Hjarte-lunge-redning (HLR), sideleie, redningsteknikkar i vatn, sekundær drukning, varsling, tilgang på utstyr (telefon, hjartestartar, fyrstehjelpsutstyr, båre) og rutinar i dei ulike bassenga.

Dato for kurs (vel eitt av desse):
1. Måndag 03. oktober 2016 kl. 18:00 i bassenget på Lærdalsøyri skule
Påmelding til Monika Lysne (90516686 eller epost) innan 30. september.
Kurset er gratis for alle.

2. Tysdag 18. oktober 2016 kl. 20:00 i bassenget på Lærdalsøyri skule
Påmelding til Monika Lysne (90516686 eller epost) innan 15. oktober.
Kurset er gratis for alle.

Livbergingskurs i basseng er gratis for alle deltakarane. Det vert sendt lister til rektor på skulane etter kurset, over kven som har gjennomførd livbergingskurs 2016/2017.

Idrettskadekurs
Alle born og unge (og vaksne) som er aktive innanfor ulike idrettar, kan oppleve å få både akutte og langvarige skadar, noko som i verste fall kan sette ein idrettsutøvar/elev ut av spel i lang tid. På treningar, i gymtimar og liknande er det ofte berre ein trenar/lærar til stades, og denne personen kan vere med og avgrense skadeomfanget betrakteleg ved riktig behandling av akutt skade. Når skal me bruke nedising? Kvifor nyttar me ulike former for is (spray, ispose, krem..). Når skal me vere forsiktig med nedising? Kva er komprimering? Når og kvifor bør me komprimere? Kva gjer me med ulike hovudskadar (for eksempel mogleg hjarnerystelse)? Korleis kan me oppdage brot, vridning, brist, øydelagd sene, akillesavrivning, meniskskade eller forstuing? Når bør me kontakte foreldre, lege, ambulanse? Kva bør me ha i lett tilgjengeleg fyrstehjelpsutstyr? Me vil på kurset hente inn ekstern kompetanse. Hovudfokus vert på den akutte fasen etter ein skade, og det vert lagt vekt på at alle deltakarane skal få øve gjennom praktiske øvingar, då spesielt på komprimering av akutt skade. Kurset vert lagt opp slik at personar utan andre fyrstehjelpskunnskapar kan delta, og det vert sendt ut kursbevis etter kurset.

Tysdag 04. oktober 2016 kl. 18:00 på Røde Kors-huset i Bergo.
Påmelding til Monika Lysne (90516686 eller epost) innan 30. september.
Kurset kostar kr. 100 for ikkje-medlemar av Lærdal Røde Kors. Kursavgifta er med på å dekke våre utgifter til ekstern kompetanse.

Send gjerne denne invitasjonen vidare til personar som kan ha interesse for desse kursa. Vel møtt!
... See MoreSee Less

View on Facebook

Handbakgruppa

www.facebook.com/photo.php?fbid=10157718114170085&set=a.10156576015680085.1073741828.777515084&ty... ... See MoreSee Less

View on Facebook

Handbakgruppa er 2 år i dag! Vi er for øyeblikket 8 aktive og er vel innreda i nytt klubbhus! Rekrutteringa er i gang og me merkar økende interesse for sporten i bygda! 💪🏻💪🏻☺️ ... See MoreSee Less

View on Facebook

Velkommen til Lærdal handbakklubb! Trening hver Tirsdag kl 19:00 i klubbhuset. Vi har aldersgrense 16 år. Er du under 16 og interessert, er du velkommen innom på en av våre treninger for mer informasjon! ... See MoreSee Less

View on Facebook

OPE KLUBBHUS I SAMBAND MED HAUSTMARKNADEN
LAURDAG 24.09, KL.15.00-17.00

Lærdal Handbakklubb kjem til å være til stades i lokalet for ei handbakøkt. Alle er hjarteleg velkomne til å vere med eller berre sjå på og slå av ein prat.

Vel møtt!💪🏼
... See MoreSee Less

View on Facebook

2 fra Lærdal HK deltok på årets treningssamling på Stord! Bra samling og gode erfaringer til å ta med heim:) ... See MoreSee Less

View on Facebook

Oppfordrer alle medlemmer om å ta denne testen. Veldig lærerikt.
www.renutover.no/
... See MoreSee Less

View on Facebook

www.facebook.com/baard.grindheim/posts/10156918381810613 ... See MoreSee Less

View on Facebook

www.facebook.com/magne.netland/posts/10156912000065085 sendingen starter kl 11! ... See MoreSee Less

www.facebook.com/magne.netland/posts/10156912000065085

View on Facebook

Alle innlegg på denne sida vil frå no av bli automatisk posta under Facebook-nyheiter/Handbakgruppa på LIL-heimesida. ... See MoreSee Less

View on Facebook
Grasrotbilde