Datoar og tidspunkt for cuprenn

I vinter satsar me på å arrangere cuprenna på Kvamme dersom det ikkje vert
endringar i snøtilhøva. Alternativ kan eventuelt verte i Buhaugane.

1.cuprenn 25.januar kl.13.00 påmelding
12.30-12.45
2.cuprenn 08.februar kl.13.00 påmelding
12.30-12.45
3.cuprenn 01.mars kl.13.00 påmelding 12.30-12.45
4.cuprenn 15.mars kl.13.00 påmelding 12.30-12.45

(Dersom dårleg vær og snøtilhøve er alternativ 08.mars.)

Startkontingent kr. 40,-
Premiering vert som før. Det er høve til å gå til Norsk Skimerke på alle
renn.

Skigruppa.