Ny i Lærdal?

Ny i Lærdal?

Dersom du nettopp har flytta til Lærdal, kan idrettslaget vere ein god plass for å knyte nye kontaktar både for barn og vaksne. Har du barn som ønskjer å drive idrett og/eller sjølv ønskjer å drive idrett/vere trenar, kan du ta kontakt med aktuell leiar innan aktuell gruppe.

Sjå oversikt over leiarar under.

Dersom du ønskjer å bli medlem i Lærdal IL, kan du melda deg inn her.

Gruppe Leiar Mobilnr e-mail
Leiar Lærdal-IL Hallvard Thomassen 99578118 haltho@online.no
Fotball Stine Kvam Golf 90574876 stinek2@hotmail.com
Handball Ingen aktivitet pr no.
Turn og Barneidrett Olav Ødegård 915 86 570 ola_ode@hotmail.com
Friidrett Bjørghild Holien 951 39 357 bjorghild@storehaugenopp.com
Skeiser Finn Hauge 917 55 624 finn.hauge@pel.no
SkiIngvild Ingvild Erstad 951 18 002 ingvilderstad@gmail.com
Innebandy Ingmar Kaldenbach 413 86 797
Symjegruppa ingrid Hval

Aktuelle linkar:

Lærdak kommune Lærdal Kommune sine hemesider
Storehaugen Opp facebookbilde Lærdal Kommune på Facebook.
porten Nettbasert lokalavis for Årdal og Lærdal.
Sogn Avis Lokalavis for Sogn som kjem ut både i papirformat og på nett.
 LNU For deg som er interessert i å starte bedrift i Lærdal