Archive | april, 2015

Dugnad for å rydda i Hedler

Lærdal Turlag og Lærdal Idrettslag har teke i mot utfordringa med å arrangere ein dugnad for å rydda i Hedler ONSDAG 29.04.15. Klokka 16.00-20.00. Lærdal kommune har gitt eit bidrag slik at det vert litt servering også! Håpar mange kjem! Me vil med dette visa at me tek samfunnsansvar i Lærdal!

Klubbkveld med Umbro/Foreldremøte i fotballgruppa

Det vert klubbkveld med Umbro tirsdag 21. april i kulturhuset. Ein representant frå Umbro vil vere til stades for å svare på eventuelle spørsmål. Me startar kl. 17.00   Frå ca kl. 19.00 vil me ha foreldremøte der me inviterer alle med born  som er med på fotballen i Lærdal til møte. Ta gjerne med […]