Klubbkveld med Umbro/Foreldremøte i fotballgruppa

Det vert klubbkveld med Umbro tirsdag 21. april i kulturhuset. Ein representant frå

Umbro vil vere til stades for å svare på eventuelle spørsmål. Me startar kl. 17.00

 

Frå ca kl. 19.00 vil me ha foreldremøte der me inviterer alle med born  som er med på

fotballen i Lærdal til møte. Ta gjerne med borna frå 11-årsklassen og oppover.

Andre interesserte kan også møte………

Me går gjennom dei etiske retningslinene til idrettslaget og FairPlay arbeidet i fotballen

denne sesongen.

Lett servering i kafeen.

VER MED DAO – PAO LAG MED BYGDI!

 

For fotballgruppa Kjell Inge Sanden