Archive | september, 2016

Medlemsregistrering i Min Idrett

I desse dagar driv Lærdal IL og legg opp nytt system for medlemsregistrering.  For å vera førebudd ber me om at alle som er aktive i Lærdal IL registrerar seg i Min Idrett.  Dei som ikkje har profil, kan oppretta profil på  www.minidrett.no. Ein kan opprette ungane på ein av foreldra sin profil.  

Tumblingkurs i Øvre Årdal

Tumbling vert utført på ei bane som i konkurransar er 2 meter brei og 14 meter lang. Det spesielle med øvingane i tumbling er at dei vert utført i ein serie av fleire påfølgjande moment. For eksempel: rulle – handståande – hjul. Dei meir avanserte øvingane er: arabar, flikkflakk, salto bakover, stift og salto framover. […]