Archive | juni, 2018

Markering av æresmedlem Kåre Øyri

Kåre Øyri mottok i dag, i samband med opninga av Lærdalsmarknaden, diplom og laurbærkrans for sin utrøyttelege innsats for skøytesporten. Han vart valgt til æresmedlem på årsmøtet. Han har i mange år jobba med å aktivisere unge på skøytebana, samt at han og har jobba mykje med å legge forholda til rette og har med det […]

Bodsal under Lærdalsmarknaden

Under Lærdalsmarknaden, laurdag og søndag,  vert det sal av heftet «Tilbakesyn på Lærdal si Idretts-soga»,  Lærdalskalenderen og  det vert lagt ut medlemsgiro om nokon skulle ønskje å bli medlem i Lærdal IL. Prisar: Heftet, som du ser framsida på under, kr 150,- Dette er eit hefte på vèl 70 sider som tek for seg idretten […]