Styret i Fotballgruppa 2018

Jan Tore Stølen.        Leiar.                             yjanto@hotmail.com                             Mobil 455 13 167

Daniel Molde.            Nestleiar                       daniel@2tal-elektro.no                          Mobil 907 93 250

Kjell Olav Bjørkum. Styremedlem                 kobjorkum@outlook.com                     Mobil 480 90 049

Knut Rune Bø.          Styremedlem                  knut.rune.boe@dahl.no                        Mobil 994 36 320

Gunhild Damstuen.  Styremedlem                 gunhild_damstuen@hotmail.com      Mobil 905 36 303

 

Steinar Bjørkum        1.vara                              steinar.bjorkum@2tal-elektro.no         Mobil 907 51 817

Siri H. Lagmannsås  2.vara                              siri.hjellvik.lagmannsas@hydro.com   Mobil  900 55 766

 

Her vil komma ei eiga e-post adresse til styret, den er under produksjon