Archive | mai, 2015

2 dugnader gjennomført i Hedler

Då har Lærdal IL og Lærdal Turlag i samarbeid utført 2 dugnader for å rydda i Hedler. Den fyrste dugnaden vart arrangert 29.04 og den siste 12.5 Dei som ha vore med på desse har lagt ned stor arbeidsinnsats. Det vert  ein dugnad til pga at det må vere fjære for å få tilgang til […]

Ny dugnad i Hedler i kveld

Lærdal Turlag og Lærdal Idrettslag har teke i mot utfordringa med å arrangere dugnad for å rydda i Hedler. Det har allereie vore ein dugnad, men det gjenstår noko arbeid. Det vert derfor arrangert ny dugnad 12.05 kl 18:00 – 20:00. Me vil med dette visa at me tek samfunnsansvar i Lærdal!