Archive | februar, 2017

Skibussen avlyst!

Som sikkert dei fleste har fått med seg, er ordninga med skibuss avlyst. Dette grunna at for få nytta den, og då vart det for dyrt å drifte.