Archive | august, 2015

Aktivitetsleiarkurs for barneidrett

Som aktivitetsleiar/instruktør i barneidretten er ein viktig for barn si utvikling! Eit aktivitetsleiarkurs i barneidrett gir kunnskap og tryggheit til å drive variert aktivitet for barn opp til 12 år. I tillegg får ein konkrete praktiske tips til aktivitetar og korleis ein kan bygge opp ei trening slik at barna opplever meistring og allereie gler […]

Byggestart for nytt klubbhus i haust

Fredag 21.august vart det avgjort at Vestlandshus-Sogn i Kaupanger vann konkurransen om å bygge nytt skytehus og klubbhus. Byggestart vert innan 1-2 veker. Bygget vert slik som teikningane viser, der 2.etg i denne omgang kun vert levert som uisolert råbygg. Me har prioritert å få ferdig 1.etg så raskt som mulig, då det hastar å […]