Archive | april, 2019

Medlemsgiro

Alle husstandar i Lærdal skal etterkvart få medlemsgiro i postkassen. Dette er ikkje heilt gjennomført enno, men du finn òg årets medlemsgiro her. Det vart bestemt på årsmøtet at medlemskontingenten for 2019 vert kr 150,- pr medlem uansett alder. Dette gjeld òg støttemedlemar. Det er viktig å føre opp namn og fødselsdato på dei innbetalinga […]