Ope møte om utandørs kunstisbane i Lærdal

Lærdal-IL har teke oppatt arbeidet med å etablere ei utandørs kunstisbane i Lærdal.
Det vert ope møte i Kulturhuset 9.4.19 kl 19:00 angåande dette. Meir info finn du her.