Reservasjon av møterom for klubbhuset

Det er mogeleg for andre organisasjonar og private å leige møterommet i klubbhuset. For å dekke utgifter til drift
og vedlikehald fakturerar me;
Leige pr kveld: kr 200,-
Leige helg (fredag-søndag): kr 400,-
Årsavtale: 1.500,- kr/år,-
For reservasjon, kontakt Svanhild Lindesteg på mobil: 90720857 eller olavil@lardalsnett.no

Eigne reglar for bruk av lokale er utarbeida.