Styret i Friidrettsgruppa

Leiar: Bjørghild Holien, mobil:  95 13 93 57

Kasserar:  Anders Inge Hundere,  mobil 47 44 75 44

Styremedlem: Rune Dvergsdal, mobil 95 19 18 47