Archive | Skigruppa

RSS feed for this section

Maristovadilten 2017

Maristovadilten 2017   40 år med dilting! Laurdag 2.september, start Kyrkjestølen kl.10.00 – 12.00. Innkomst Maristova.  Startkontingent kr.100/familie kr.200. Vanleg premiering + ekstrapremiering i anledning 40-årsjubileet. Arr.: LIL Dilt/Ski-gruppa

Skibussen avlyst!

Som sikkert dei fleste har fått med seg, er ordninga med skibuss avlyst. Dette grunna at for få nytta den, og då vart det for dyrt å drifte.

SKIAKTIVITETAR VINTEREN 2016/2017

I vinter satsar me på å arrangere langrennscupen på Kvamme dersom det ikkje vert elendige tilhøve. Merk: Renna vert arrangert på laurdagar i år. Mange  ønskjer å være med på alpintreningane på søndagar, difor flyttar me cuprenna og dei startar tidleg, slik at alle kan få meir ut av dagen.