Archive | mai, 2017

Medlemsgiro til alle husstandar i neste veke

Medlemsgiro blir distribuert til alle husstandar i kommunen i løpet av neste veka (nokre har allereie fått dei, men ikkje alle). Årsmøtet vedtok å auka satsane noko, sidan dei har vore uendra i mange år. Styret minner om at medlemskap er ein føresetnad for aktiv deltaking i laget sine aktivitetar. Betalingsfrist 1.juni. Medlemsgiro kan du […]