Archive | august, 2016

Trening på airtrack og trampett

Måndag 19.september  startar me opp trening på trampett og airtrack for 5-10.klasse. Denne dagen har alle trening kl.18-19. Elles vert treninga slik: 5-6. klasse kl.18-19 7-10.klasse kl.19-20 Påmeldingsfrist er 16.9.2016 til: an-eines@online.no eller anita.karlsen.bentaas@lardalsnett.no Treningsavgift kr.300 pr år (sesong 2016/2017) Betaling til konto: 3838.30.22026 innan 15.november. Viktig: merk betalinga med barnet sitt namn, elles veit […]

Utvask av nytt klubbhus på dugnad

Utvask av 1. etg av det nye klubbhuset vart utført på dugnad i dag . Alle som var med på dugnaden gjorde ein formidabel innsats, og dugnaden vart effektivt og greit gjennomført av ein humørfyllt gjeng.  Det vart servert, pølser, brus, kaffi og kaker etc. Du kan klikke på bilda for å forstørre dei.      

AKTIVITETSLEIARKURS I BARNEIDRETT

AKTIVITETSLEIARKURS I BARNEIDRETT – eit kurs som gir grunnleggande kunnskap om korleis drive idrettsaktivitet for barn   Kurs hausten 2016: (trykk på kursa under)   MÅLØY 26.- 27. AUGUST PÅMELDING   SOGNDAL 2.- 3. SEPTEMBER PÅMELDING   STRYN 9.- 10. SEPTEMBER PÅMELDING   FØRDE 30. SEPT.- 1. OKT. PÅMELDING     Kurset har låg terskel […]