Archive | oktober, 2020

Betaling av medlemskontingent

Minner om betaling av medlemskontingent for 2020. Alle husstandar i Lærdal fekk i vår giro i postkassen. Du finn òg årets medlemsgiro her. Medlemskontingenten for 2020 er kr 150,- pr medlem uansett alder. Dette gjeld òg støttemedlemar. Det er viktig å føre opp namn og fødselsdato på dei innbetalinga gjeld. Betalingsfrist snarest.