Archive | Nyheiter

RSS feed for this section

Årsmøte i Lærdal idrettslag avlyst

Årsmøtet i Lærdal Idrettslag onsdag blir avlyst. Vi kommer tilbake med nytt tidspunkt senere. Vi stenger også klubbhuset for utleie. Dette gjelder så lenge det er fattet nasjonalt vedtak etter smittevernloven. Vi oppfordrer alle til å delta i denne nasjonale dugnaden for å avgrense smitte av Covid-19. Hjelp også venner og naboer som kommer i […]

Oppstart trening på airtrack og trampett veke 42

Trening på trampett og airtrack Turngruppa får dette året disponere Ljøsne gymsal, og kjem difor til å utvide tilbodet noko, med mindre grupper og fleire tilbod. Oppstart vert fyrste veka etter haustferien.Foreløpige treningstider: Måndagar: 6. klasse (17.30-18.30) og 7.-10. klasse (18.45-19.45) Tysdagar: 4. klasse (17.30-18.30) og 5. klasse (18.45-19.45) Tilbod til 4. klasse, er avhengig […]

Kurs

Turngruppa treng stadig nye trenara I september vert det arrangert 2 kurs i Årdal. Det eine er sikringskurs i trampett og det andre er trener 1 kurs. “Trener 1 kurs skal gi kursdeltakeren gode faglige, pedagogiske og sosiale forutsetninger for å gjøre en god jobb som gymnastikk og turn trener. Kurset tar for seg de […]

2 dugnader gjennomført i Hedler

Då har Lærdal IL og Lærdal Turlag i samarbeid utført 2 dugnader for å rydda i Hedler. Den fyrste dugnaden vart arrangert 29.04 og den siste 12.5 Dei som ha vore med på desse har lagt ned stor arbeidsinnsats. Det vert  ein dugnad til pga at det må vere fjære for å få tilgang til […]

Ny dugnad i Hedler i kveld

Lærdal Turlag og Lærdal Idrettslag har teke i mot utfordringa med å arrangere dugnad for å rydda i Hedler. Det har allereie vore ein dugnad, men det gjenstår noko arbeid. Det vert derfor arrangert ny dugnad 12.05 kl 18:00 – 20:00. Me vil med dette visa at me tek samfunnsansvar i Lærdal!

Dugnad for å rydda i Hedler

Lærdal Turlag og Lærdal Idrettslag har teke i mot utfordringa med å arrangere ein dugnad for å rydda i Hedler ONSDAG 29.04.15. Klokka 16.00-20.00. Lærdal kommune har gitt eit bidrag slik at det vert litt servering også! Håpar mange kjem! Me vil med dette visa at me tek samfunnsansvar i Lærdal!