Kurs

Turngruppa treng stadig nye trenara

I september vert det arrangert 2 kurs i Årdal. Det eine er sikringskurs i trampett og det andre er trener 1 kurs.

“Trener 1 kurs skal gi kursdeltakeren gode faglige, pedagogiske og sosiale forutsetninger for å gjøre en god jobb som gymnastikk og turn trener. Kurset tar for seg de viktigste grunnprinsippene innenfor gymnastikk og turn”

Nedanfor ser de innbydelse til kursa som kjem til Årdal:

Ta kontakt om de er interessert: an-eines@online.no eller tlf:92809082

Turngruppa dekker kursavgifta.

Innbydelse-sikringskurs-1-trampett-Årdal-sept.-18

Innbydelse-Trener-1-høst-18-Årdal