Pressemelding om generalsponsor

Lærdal Energi vert generalsponsor for Lærdal IL.
Pressemelding som omhandlar dette finn du her.