Dugnad for å rydda i Hedler

Lærdal Turlag og Lærdal Idrettslag har teke i mot utfordringa med å arrangere ein dugnad for å rydda i Hedler ONSDAG 29.04.15. Klokka 16.00-20.00. Lærdal kommune har gitt eit bidrag slik at det vert litt servering også! Håpar mange kjem!
Me vil med dette visa at me tek samfunnsansvar i Lærdal!

Trackbacks/Pingbacks

  1. Umbro Dugnad – HBS-HR - 18. oktober 2018

    […] Dugnad for å rydda i Hedler | Lærdal IL […]