AKTIVITETSLEIARKURS I BARNEIDRETT

AKTIVITETSLEIARKURS I BARNEIDRETT

– eit kurs som gir grunnleggande kunnskap om korleis drive idrettsaktivitet for barn

 

Kurs hausten 2016:

(trykk på kursa under)

 

MÅLØY 26.- 27. AUGUST

PÅMELDING

 

SOGNDAL 2.- 3. SEPTEMBER

PÅMELDING

 

STRYN 9.- 10. SEPTEMBER

PÅMELDING

 

FØRDE 30. SEPT.- 1. OKT.

PÅMELDING

 

 

Kurset har låg terskel og ein treng ingen førekunnskapar.

Det blir mykje praksis og aktivitetar, og kurset går på tvers av alle idrettar.

Les meir her

 

Er dette noko du kunne tenke deg å vera med på?

Ta kontakt på med leiar i turngruppa: an-eines@online.no

 

Nytt sjansen til å få kompetanse på eitt av kursa no i haust!