Bodsal under Lærdalsmarknaden

Under Lærdalsmarknaden, laurdag og søndag,  vert det sal av heftet «Tilbakesyn på Lærdal si Idretts-soga»,  Lærdalskalenderen og  det vert lagt ut medlemsgiro om nokon skulle ønskje å bli medlem i Lærdal IL.

Prisar:
Heftet, som du ser framsida på under, kr 150,-
Dette er eit hefte på vèl 70 sider som tek for seg idretten i Lærdal  frå 1937 og fram til 70-talet.

Lærdalskalenderen 2019 – kr 100,-

Medlemsavgifter:
Familiemedlemsskap: kr 600,- *
Aktive over 16 år: kr 400,-
Aktive under 16 år: kr 200,-
Støttemedlem kr 100,-

*Familiemedlemskap gjeld foreldre og born under 17 år.

Betaling kan skje med Vipps eller kontantar.

Vel  møtt til ein hyggeleg handel som støttar ei god sak.