Medlemsregistrering i Min Idrett

Min idrett

I desse dagar driv Lærdal IL og legg opp nytt system for medlemsregistrering.  For å vera førebudd ber me om at alle som er aktive i Lærdal IL registrerar seg i Min Idrett.  Dei som ikkje har profil, kan oppretta profil på  www.minidrett.no. Ein kan opprette ungane på ein av foreldra sin profil.