Årsmøte turn og barneidrett

Onsdag 11.februar kl.1800 vert det årsmøte i SFO sine lokale.

Sakslista vert:

1. Godkjenning av møteinnkalling og saksliste

2. Godkjenning av rekneskap

3. Årsmelding

4. Kontigentar for 2015/2016

5. Val

6. Ymse

 

Velkommen! 🙂