Handbakgruppa er no lagt inn i menyen

Handbakgrupppa  er nyaste gruppa i Lærdal-IL. Denne er no lagt inn i menyen, og nyheiter frå Handbakgruppa vil bli lagt ut på denne sida. Meir info finn du her.