Sikringskurs 1 trampett

13. og 14.februar vert det arrangert sikringskurs i trampett i Øvre Årdal.

For at me skal ha eit godt tilbod innan turn framover, treng me rekruttering av trenarar og hjelpetrenarar.
Turngruppa dekker alle utlegg for kurset mot at du deltek som hjelpetrenar/trenar.

Målgruppe:

Instruktørar, kroppsøvingslærarar, og andre personar som nyttar trampett i aktivitet. Sikringskurs 1 i trampett er påkrevd for alle som underviser i hopp med tilløp eller salto på trampett.

Stad: 

Årdalshallen, Øvre Årdal

Dato / Tid:

Laurdag 13. febr. 2016          kl. 10.00 – 18.00

Søndag  14. febr. 2016           kl. 10.00 – 14.00

Ta kontakt med Ann-Hege om du er interessert : an-eines@online.no eller på tlf: 92809082