Medlemspengar 2016

Lærdal idrettslag har i fleire år sendt medlemsgiroar som flygeblad i posten. Vi har fått tilbakemeldingar om at mange ikkje har fått giroblanketten,  og så viser det seg at dei som har  reservert seg mot uadressert reklame ikkje får medlemsgiroen i postkasssen. Derfor har vi lagt ekstra giroar i lokala til Indre Sogn Sparebank på Øyri. Medlemsgiro finn du òg her.

Styret minner om fylgjande:

  • Alle aktive i laget må vere medlemar
  • Basisforsikring i  tilfelle skader gjeld kun medlemar
  • Skriv namn og fødselsdato for dei innbetalinga gjeld.