Årsmøte i Lærdal-IL

Årsmøte i Lærdal Idrettslag vert 8.mars 2016.
Forslag som skal handsamast på årsmøtet må vere sendt til styret seinast 2 veker før årsmøtet.
Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokument med forslag må vere tilgjengeleg for medlemene ei veke før årsmøtet på heimesida til LIL.