Lærdal IL 80 års jubileum.

UTSTILLING OG FOREDRAG
I Kulturhuset laurdag 21.oktober 2017, Klokka 11.00-15.00
Lærdal Idrettslag har 80 års jubileum i år og dette vert markert med eit ope arrangement i Kulturhuset.
Klokka 13.00 blir det kulturstund med Magnar Ljøsne og Jarle Offerdal i Kultursalen. Då blir historia om idrettslaget og aktivitetane som har påverka samfunnsutviklinga i Lærdal fortalt. Dette er meir enn idrettshistorie!

Håpar mange vil vera med på jubileet!