Facebook-feed på LIL sin nettstad er historie

Facebook har sperra muligheitene for å ha Facebook-feed frå grupper på nettstader. Dette medførte at det no låg feilmelding på nettstaden der det før var Facebook-feed. Tidlegare gjekk dette an så lenge gruppene var offentlege, men no er dette desverre historie. Meir info finn du her.