Problem med aktivitetskalenderen løyst.

Det har ei tid vore problem med å få lagt ut aktiviteter med korrekt dato/klokkeslett på aktivitetskalenderen. Dette er no løyst og aktivitetskalenderen fungerer som før.