Ekstraordinært årsmøte i Lærdal-IL

Det vert ekstraordinært årsmøte i Lærdal-IL onsdag 26. april 2023 kl 20.00 i Klubbhuset.
Inkallinga finn du her.