Gla’ i Lærdal 19,20 og 21 juni.

Opptog frå ungdomshuset  med trommis fremst i toget. Flest mogeleg møter i LIL drakter.
Ungar med foreldre og leiarar vert oppfordra til å møta opp. Frammøte 17.15.

Lærdal IL 80 år.