ANGÅANDE VIPPS BELASTNINGER FOR ALLE UNDERGRUPPER.

Fleire har dei siste vekene fått belastninger fra Vipps Fotballgruppa for kjøp langt tilbake i tid.  Årsaka til dette er at det har lege ein funksjon på vipps kontoen som krever at ein må logge på vipps og fysisk belaste alle transaksjoner ein og ein. Dette har me ikkje vore klar over – fann først ut av det no når fotballgruppa etterlyste vipps oppgjør etter marknaden.
Idrettslaget har difor no belasta alle vipps betalinger som låg på kontoane til dei ulike undergruppene (fleire hundre) – og dette er kjøp heilt tilbake til i fjor sommar. Vi skal no få endra vipps oppsettet slik at belastninger heretter går automatisk i alle undergruppene.
Idrettslaget beklagar så masse ulempa dette fører til for den enkelte.
Guri Olsen
Leiar Lærdal IL
tlf 97 54 86 31