OPPDATERING ANGÅANDE VIPPS BELASTNINGAR.

Ut i frå gjeldande regelverk hjå VIpps, har ikkje Lærdal Idrettslag høve til å hente inn ikkje belasta transaksjoner lengre tilbake enn et år.

Fleire undergrupper har ikkje belasta transaksjoner som er eldre enn 1 år. Med heimel i lov om foreldelse § 2, er den generelle fristen for foreldelse av pengekrav 3 år.

På bakgrunn av dette vil Lærdal Idrettslag ved dei ulike undergruppane sende ut faktura på dei utestående beløpa.

Mvh
Guri Olsen
Leiar Lærdal IL