Nyheiter angåande kunstisbane

På denne sida vert det lagt inn informasjon om arbeidet med å etablere ei kunstisbane i Lærdal.