Byte av farge på spelardrakt

Det vart, etter framlegg frå fortballgruppa,  samrøystes vedteke på årsmøtet til Lærdal-IL at fargen på shortsen på spelardrakta skal endrast frå kvit til raud. Meir info finn du her.